Hopp til hovedinnhold

37 Byrom med lek på Seminarneset

Sammendrag

Industriareal med takanlegg, bensinstasjon og havnevirksomhet. Planlagt omformet til bolig- og sentrumsformål.

Det aktuelle arealet er 5000 m2 og huser i dag blant annet en bensinstasjon. Området er sjønært og knytter seg til Nordbybåndet og kaipromenaden.

  • Frodig grøntareal med trær og andre vekster.​
  • Noen harde flater tilrettelagt for aktivitet.
  • Lek og opphold for alle aldersgrupper​.
  • Viktig å invitere inn også de som ikke bor her.
  • Ved omforming til boligformål kan høye boligblokker gi skygge på deler av byrommet. Boligene kan samtidig skape le.