Hopp til hovedinnhold

36 Nordbybåndet

Sammendrag

Viktig gangforbindelse og gjennomfartsåre som knytter sammen byrom og bebyggelse fra sentrum til Stakkevollvegen.

Det 20 000 m2 store arealet har en trasé med lite stigning og kan gi framkommelighet for alle. Nordbybåndet inngår i områdereguleringsplanen for Nordbyen 1846.

  • Grønt drag der myke trafikanter er prioritert​.
  • Sammenhengende ganglinje fra Storgata til Hansjordnesbukta​.
  • Varierende solforhold, delvis godt skjermet mot vind.
  • Det skal være varme i fortauene i de nye bydelene .

  • Historien i området bør synliggjøres i anlegget​
  • Fremtidig hovedledning for VA inklusiv pumpeledning
  • Utsatt for stormflo​
  • Vegvann må ledes i åpne (grønne) løsninger til sjøen