Hopp til hovedinnhold

33 Fridtjof Nansens plass​

Sammendrag

Den 4400 m2 grønne parken har Tromsøbrua som nærmeste nabo og ble omdøpt fra Nytorvet til Fridtjof Nansens plass etter at polarfareren med samme navn steg i land der 21. august 1896

Plassen er i dag lite brukt, har mye støy fra trafikk og deler av parken er i bruk som parkeringsplass. I 2023 bygges det en skatepark i parken.

 • Solrikt, lite vindutsatt
 • Det skal bygges skatepark i parken.
 • Må støyskjermes mot trafikkstøy​.
 • Behov for forplass til Tinghuset​.
 • Helhetlig formgiving som ivaretar sammenhengen mellom skating, grønn park, forplass til Tinghuset, støyskjerming og kontakten til sjøen og Nordbybåndet​.
 • Skatearrangement​.

 • Det anbefales grønn grøft og planting av flere trær som vern mot overvann.
 • Elvegata stenges for gjennomkjøring.​
 • Trafikkløsninger rundt bruhodet er under planlegging​.
 • Rød og gul støysone​.
 • Nedre del på kote 2 moh, utsatt for stormflo.​
 • Flomveg i Elvegata må føres til sjøen​.
 • Eksisterende VAO-ledninger og pumpestasjon i parken​ planlegges utvidet i forbindelse med utvidelse av Seminarneset.
 • Framtidig kobling til ledningsnett i Nordbybåndet.