Hopp til hovedinnhold

31 Torget på Vervet​

Sammendrag

Torget på Vervet er et nyetablert offentlig torg i en av byens nye bydeler.

På torget som har umiddelbar nærhet og tilgang til sjøen, finner du gamle autentiske maskindeler fra det gamle vervet, promenade og en bro som knytter Skansen-området sammen med boliger, kafé og restauranter på Vervet.

  • God solvegg mot øst.
  • Godt skjermet mot vind.
  • Kan brukes til vinterlek.
  • Området er nyetablert og det er ikke aktuelt med nytt innhold.

  • Ligger på kote 2 moh
  • Utsatt for havnivåstigning og stormflo