Hopp til hovedinnhold

28 Lekeplass i Fogd Dreyers gate​

Sammendrag

1400 m2 stor lekeplass og ballplass med fotballmål og basketballkurv.

Lekeplassen ble i 2007 tilrettelagt i samarbeid med den lokale velforeningen. Plassen bærer i dag preg av å være sliten, men har gode funksjoner. Beliggenheten og utsikten er god og plassen er solrikt og delvis skjermet mot vind.

  • Mulighet for vinterlek.
  • Bør videreutvikles som lekeplass og ballslette for strøket​.
  • Urban dyrking kan vurderes.

  • For å binde opp og sørge for tilstrekkelig avrenning av overflatevann kreves det nye trær og langsgående grønn grøft (swale).
  • I en videreutvikling av uterommet er det viktig med god, lokal brukermedvirkning