Hopp til hovedinnhold

26 Rambergan​

Sammendrag

Byrommet på Rambergan er naturlig delt av en bratt, vegetasjonskledd bergvegg. På øversiden er det et utsiktsplatå, mens nederste del er et flatt areal med plass til lek og opphold.

  • Solrikt, men noe vindutsatt.
  • Nedre flate kan utvikles til lek og opphold​, og brukes også i dag til urban dyrking.
  • Øvre flate ved Sjømannskolen kan utvikles som rolig park tilrettelagt for opphold.​
  • Utsikt kan dyrkes fram som en kvalitet.​
  • Skrent med vegetasjon er et viktig landskapselement.
  • Nedre del kan brukes som erstatning for privat uterom for nye boliger hvis det er aktuelt.​

  • Minnesmerker på øvre platå.​
  • Mackbratta og St.Hanshaugen er hovedflomveg i området