Hopp til hovedinnhold

25 Ingvald Jaklins plass​

Sammendrag

Liten rund, grønn plass med trær, busker, plen, fast dekke og benker omkranset av busker.

Ved parken finner du trafikkerte gater mot øst og sør som gir støy og støvplager, og en liten men rolig gate med historisk trebebyggelse i nordvest.​ I parken finner du også skulpturen Runners og en byste av Ingvald Jaklin. Det er uteservering i deler av parkarealet.

Området er et viktig gangstrøk mellom Vervet/Nordbyen og Storgata.​ De sørvendte fasadene er solrike.

  • Areal: 1000 m2
  • Parken bør skjermes mot vegen i øst og sør og henvende seg mot bygningene i nordvest.​
  • Det bør utvikles et trivelig gangstrøk med opphold i solveggen og god kontakt mellom byggene og den grønne parken.
  • Store trær mot øst byttes ut med mindre trær​
  • Mulighet for mindre arrangement, gjerne i samarbeid med uteserveringer

  • Snublesteiner i fortauet ved fotgjengerovergangen til Perspektivet Museum​
  • Trafikkarealene rundt plassen i spill​
  • Mulig trasé for sykkelveg over plassen, må skje på gåendes premisser. Hovedsykkelveg må ledes utenom​
  • Parkområdet bør tilrettelegges for infiltrasjon for tak- og overvann fra tilstøtende bebyggelse