Hopp til hovedinnhold

23 Steenparken

Sammendrag

Den grønne parken som løper både ovenfor og nedenfor Parkgata ligger i et skrånende terreng.

De to arealene på 1300 m2 og 2100 m2 som i dag rommer blant annet Rådstua, er solrike, har flere trær og diagonale stier tilrettelagt med sitteplasser og enkelt lekeutstyr.

  • Videreutvikles som grønn park​
  • Nytt bygg bak Rådstua kan gi mulighet for flatere areal som kan gi plass til lek​
  • Parkgata kan gjøre om til gang-/sykkelveg. Deler av gata kan gjøres om til flatt lekeareal​
  • Eksisterende trær bevares, nye trær vurderes.​
  • Utvikles som lekeplass, men med opphold for alle aldre.​
  • Ganglinjer gjennom parken opprettholdes og forsterkes

  • Rådhusaksen er en viktig flomveg.​
  • Parken langs Skolegata må bidra med nye trær og swale/regnbed.
  • Flomveg på begge sider av parken.