Hopp til hovedinnhold

21 Erling Bangsunds plass

Sammendrag

Uteområdet er en steinlagt plass i skrånende terreng som i dag kanskje er mest kjent for å huse verdensberømte (?) Rakettkiosken og være forplass til kulturhuset i Tromsø.

Den steinlagte plassen på 2100 m2 er eid av Tromsø kommune og strekker seg hele veien fra fortauet på oversiden av kulturhuset til fortauet i Storgata. Plassen fremstår i dag som øde når det ikke foregår større arrangement i området. Der er trapping i øvre del og plantefelt med trær langs begge sidene.

Erling Bangsunds plass er et viktig ledd i Rådhusaksen og er et viktig publikumsareal ved større arrangementer (sommer og vinter). Plassen byr på attraktive sitteplasser i sol under trærne og er delvis skjermet for vind fra sør.

Som nevnt huser plassen også byens minste uteservering i form av Rakettkiosken (Løkkekiosken) som har blitt populær blant både turister og fastboende.

  • Videreutvikles som publikumsareal for arrangement​
  • Mulig å vurdere terrengformingen på stedet​
  • Bør tilrettelegges bedre for opphold

  • Løkkekiosken (Rakettkiosken) er fredet​
  • Roseplassen i Tromsø etter 22. juli​
  • Må sees i sammenheng med Rådhusaksen​
  • Veg på nordsiden tåler ikke kjøring​
  • Flomveg
  • Mulig ny overvannledning Grønnegata - Torghuken