Hopp til hovedinnhold

20 Stortorget

Sammendrag

En av byens største og viktige uterom som har vært Tromsø bys storstue gjennom alle tider​.

Stortorget er et åpent torg som i dag har et noe slitent dekke og trerekker med noen svake trær. Det 2750 m2 store uteområdet er svakt skrånende, har gode solvegger i nord og mye skygge fra bygg i sør. Torget er flittig brukt ved torghandel og arrangementer (sommer og vinter).

  • Åpent byrom for arrangement​.
  • Grønnere ramme​.
  • Utvikle solsiden.​
  • Vurdere å flytte sjøfartsmonumentet.​
  • Tilrettelegges for arrangement og opphold.​
  • Anlegge regnbed/swale i trerekkene for fordrøyning/infiltrasjon av overvann.

  • Vegetasjonen må gis bedre vekstforhold med god tilgang til vekstjord og beskyttelse mot mekanisk skade​
  • Mye infrastruktur i bakken​
  • Flomveger må hensyntas​
  • Kan bli aktuelt med ny overvannledning for aksen Grønnegata-Torghuken