Hopp til hovedinnhold

19 Torghuken

Sammendrag

Torghuken er et historisk uterom og nåværende kontaktpunkt mellom torg og båter​ i Tromsø sentrum.

  • Har publikumstoalett.
  • Kontakten mot Stortorget og Rådhusaksen må utvikles. Torget bør visuelt knyttes sammen med Torghuken​. Det er i dag parkering og rotete vegetasjon på land​.
  • Kontakten til sjøen kan videreutvikles.

  • Kulturminne​.
  • Taxiholdeplass må finne en annen plassering​.
  • To flomveger ender ved Torghuken, må tilrettelegges for utslipp av overvann​.
  • Ligger på kote 1-2 moh, utsatt for stormflo.​
  • Arealet må tåle oversvømming.
  • Lasting/lossing av båter må hensyntas.
  • Kulturmiljø verna i reguleringsplan​.