Hopp til hovedinnhold

17 Smørtorget

Sammendrag

Uteområdet Smørtorget er i dag et gatekryss med mye kollektivtrafikk og utflytende asfaltarealer. Torget er opparbeidet med bed, trær, busker og stauder i nordvestre hjørne av krysset.

  • Området er delvis vindutsatt med slagskygge deler av dagen.
  • Asfaltareal kan innskrenkes med tydeligere kjøresoner og gangsoner
  • Behov for fortau mellom Fredrik Langes gate og plantebed.​
  • Flere trær gir mer frodighet og bremser vind​.
  • Ikke egnet for opphold, men hvilebenker i forbindelse med bussterminal kan vurderes.

  • De fleste bybusser kjører gjennom dette krysset​.
  • Fredrik Langes gate er hovedflomveg.