Hopp til hovedinnhold

09 Strandtorget

Sammendrag

En stor åpen plass med betong og natursteindekke som i dag er hyppig besøkt av publikum.

Det er Tromsø kommune som i dag er grunneier for området som er 3900 kvadratmeter stort og fremstår som en stor og noe sliten, åpen plass med betong og natursteinsdekke.

Plassen har:

 • Store poppeltrær mot solveggen
 • God solvegg på nordsiden, skyggefullt på sørsiden
 • Delvis vindskjermet
 • Lek, torgfunksjon
 • Strandtorget ned til Skarven er skiltet bilfritt
 • Halve torget brukes til utleie torgfunksjoner
 • Ny lekeplass etableres 2023
 • Kunstplan utarbeidet: Mandelas verdier

 • Potensiale for arrangerte vinteraktiviteter
 • Tilrettelegges for variert byliv for alle.
 • Bør opparbeides fra vegg til vegg
 • Sørsiden kan aktiveres med åpne fasader
 • Barnas torg – arrangement for barn og ungdom
 • Mindre arrangement, torgboder
 • Areal for varelevering inngår i plassen, kan tidsbegrenses
 • Må opparbeides med høy kvalitet på materialer og utforming
 • Utforming egnet for designkonkurranse
 • Kontakten til sjøen må utvikles
 • Gatevarme vurderes i soner/ alternativ plass til snødeponi
 • Privat / offentlig samarbeid

 • Kulturminne: Fergeleie
 • Potensielt behov for kai for framtidig byferge
 • Flomvei over/langs Strandtorget
 • Kote 2-3 moh, må ta hensyn til framtidig stormflovern
 • Framtidig behov for mellomlagring eller fordrøyning av overvann før utslipp til sjø