Hopp til hovedinnhold

08 Strandskillet

Sammendrag

En viktig grønn akse ned mot Grønnegata og Storgata med veletablert treplanting

Tromsø kommune er grunneier i området som i dag består av en viktig grønn akse og forbindelse på tvers gatakryss som fortsetter i trapp opp til Parkgata.

  • Gate med veletablert treplanting
  • Bred med solrike grasarealer øverst
  • Gode solforhold øverst
  • Grønne områder øverst brukes til snødeponi

Trærne må beholdes og suppleres. Poplene bør byttes ut med andre arter. Den øverste delen kan utvikles som grønn lunge med større frodighet og sitteplasser. Det kan etableres trerekke mot vest og mot sør i de øverste grønne feltene. Det er viktig å tydeliggjøre trafikkmønster i kryssene

  • Innkjøring til parkering i tunnell
  • Ny infrastruktur for vann, avløp og overvann skal etableres på strekningen Kongsbakken-Vestregata-Prestenggata – Fiskergata- Grønnegata – Peder Hansensgata