Hopp til hovedinnhold

07 Gatetun Prestenggata

Sammendrag

En boliggate i sentrum med lite gjennomgangstrafikk.

Arealet på 3850 kvadratmeter er eid av Tromsø kommune og består i dag av en gate med gjennomgangstrafikk og et noe slitt gatetunanlegg fra 1980-tallet.

  • Etablert gatetun med noen fine trær i deler av gata
  • Sitteplasser og lekeareal for de minste barna
  • Lave bygninger (i verneklasse A og B), gjør gata solrik og velegnet for opphold
  • Flatt areal

  • Gatetunet kan videreutvikles og utvides fram til Muségata
  • Kan være et gatetun og boliggate med rom for oppholdplass, lek og vegetasjon
  • Bør i så tilfelle ha minst mulig parkering
  • Kan brukes til gatemarket eller lignende

  • Fordrøyning av tak-/veggvann i rabatter/regnbed
  • Ny infrastruktur for vann, avløp og overvann skal etableres på strekningen Kongsbakken-Vestregata-Prestenggata – Fiskergata- Grønnegata – Peder Hansensgate