Hopp til hovedinnhold

06 Strimmelen lekeplass

Sammendrag

En sentrumsnær lekeplass med lang historie i Tromsø.

Plassen er i dag enkelt utstyrt med lekeapparater og benkebord. Det står mye vann bak hekk og mur og plassen har en stablemur i dårlig tilstand.

Det skal bygges nye boliger i nærheten som gir muligheter for å innarbeide rekkefølgekrav for lekeplassen.

Strimmelen fremstår i dag som en klart avgrenset lekeplass med stort potensiale for oppgradering. Plassen er solrik, vindutsatt med en stor svakt skrånende flate.

Om vinteren brukes plassen til snølagring (både kommunal og privat) med magasiner av snø som tiner sent.

Kan videreutvikles som lekeplass og møteplass for flere aldersgrupper som skal ha grønt preg. Bør ha vegetasjon som skaper le. Kan ha trerekker både på nord og sørside. Siktaksen langs Muségata må ivaretas.

  • Det er flomveg gjennom og langs parken
  • Det er Opplysningsvesenets fond som er grunneier for det omlag 1800 kvadratmeter store området der Tromsø kommune har festeavtale som utløper i 2023.