Hopp til hovedinnhold
Muséparken i Tromsø.

05 Muséparken

Sammendrag

Muséparken er et av få gjenværende historiske parkanlegg i Tromsø sentrum.

Det historiske parkanlegg på 8600 kvadratmeter sør i Tromsø sentrum er en stor grønn lunge med formale stianlegg, staudebed og buskplantinger som forholder seg til huset og aksen ned mot sundet (Strandvegen). Terrenget som skrår ned mot sundet har store arealer med gress og en stram trerekke som omkranser anlegget på tre sider.

Parkanlegget er i dag lite i bruk og forplassen til museet er i dårlig stand. Bygget og parken er under planlegging for rehabilitering.

Det er Tromsø kommune som er grunneier.

Området er solrikt, vindutsatt og med store arealer som også kan tilrettelegges for vinteraktivitet.

Potensiale og muligheter:

  • Store grønne plener til uorganiserte aktiviteter, arrangement og fri bruk. Bør ivaretas og videreutvikles
  • En grønn park med kunst
  • Gode skråninger for aking
  • Utvikle flomvegen til en attraksjon i parken
  • Parken må gjøres attraktiv og sammen med museet utvikles til en viktig rekreasjons- og opplevelsespark
  • Ny utforming basert på tolking av den historiske formen
  • Kan brukes til arrangement, gjerne i tilknytning til aktivitet i bygget

  • Gammel kirkegård i sør
  • Historisk hageanlegg
  • Muségata eller nordre del av parken er flomveg