Hopp til hovedinnhold

03 Polariaplassen

Sammendrag

Det aktuelle uteområdet ligger i umiddelbar nærhet av Polaria, Framsenteret og Polstjerne og domineres i dag av areal som benyttes til biltrafikk og parkering.

Det er nylig vedtatt reguleringsplan for deler av området. Tromsø kommune, Statsbygg, Johansens Hjalmar gate 12 AS og Mack øst AS er grunneiere.

 • God beliggenhet langs kaipromenaden​
 • God sjøkontakt ​
 • Utendørs utstillinger​
 • Viktig gangveg til HT
 • Kontakt til kaipromenaden​
 • Felles forplass som knytter de tre byggene sammen, understreke status til byggene​
 • God og riktig trafikkavvikling der bilen er underordnet.​
 • Tydeliggjøre kaipromenaden over plassen​

 • Framtidig stormflovern må hensyntas.​
 • Flomveg fra Hjalmar Johansens gate må hensyntas​
 • Eksisterende og ny struktur for vann- og avløp.
 • Kaipromenaden rundt Framsenteret kan ikke brøytes.