Hopp til hovedinnhold

02 Plass ved Framsenteret

Sammendrag

Området er i dag en åpen grusplass som brukes til parkering knyttet til småbåthavna.

Tromsø kommune er grunneier av arealet på 1 900 m2​. Tomten er festet Polarhavna AL.

 • Aktivitetsplass i forhold til strandpromenaden​
 • Adkomst til molo​
 • Tilrettelegges for barn og unge​
 • Adkomst til småbåthavn innarbeides i området​
 • Bord og benker​
 • Treningsapparater​
 • Utvikling sees i sammenheng med utfylling​
 • Midlertidig anlegg med hard flate og anlegg som tåler oversvømming

 • Området oversvømmes ved springflo; behov for framtidig stormflovern​
 • Utfyllingsområde​
 • Ikke egnet som badeplass grunnet overløp​
 • Kan bli aktuelt med ny omfattende hovedstruktur for vann- og avløp i grøntområdet​
 • Renseanlegg med mange ledninger under bakken (framtidig renseanl. Ikke avklart)
 • Viktig tipp-plass for brøytesnø ut i sundet.