Hopp til hovedinnhold

01 Teaterplassen

Sammendrag

Området ved Hålogaland Teater er opparbeidet med betongdekke, kunst og store trær.​

Vis-à-vis teaterplassen, på vestsiden av Hjalmar Johansens gate, er det i dag en stor grusplass med bygning og parkering.

Planstatusen for dette området er uavklart. Sentrumsplanen åpner for mulighet for store utfyllinger i sjøen og opparbeiding som sentrumsområde.

Det aktuelle området har et areal på 3 475 m2​ og er eid av Tromsø kommune​ og Hålogaland Teater AS​. Tomten er festet av Norsk folkehjelp​.

Hålogaland Teater skjermer mot vind fra sør, men skygger en del midt på dagen​.​ Teaterplassen fungerer godt i dag. På vestsiden av vegen er det potensiale for å utvikle uteareal for barn og ungdom.

På forplassen til teateret:

  • Betongdekke i god balanse mot grønt og kunst​
  • Godt etablert vegetasjon, fungerer som klimaskjerm og som visuell skjerm mot fjernvarmesentralen​
  • Kunsten gir en egen stemning til rommet​
  • Sjøkontakt og tilknytning til kaipromenaden​
  • Plassen er flat og lett tilgjengelig​

Vestsiden av vegen:​

Her står et bygg som ikke er med i framtidige planer.

  • Kan bli aktuelt med ny omfattende hovedstruktur for vann, avløp og overvann i grøntområdet​.
  • Utsatt for stormflo. Behov for framtidig stormflovern.​
  • Arrangementer i samarbeid med Hålogaland Teater.