Støtteordning for bomavgift opphører 1. januar 2025

Tromsø kommune avslutter støtteordningen for bomavgift. Siste periode det innvilges bompengerefusjon for er juni 2024.

Bompengestasjon med buss på vei

Tromsø kommune avslutter støtteordningen for bomavgift. Siste periode det innvilges bompengerefusjon for er juni 2024.

Siste oppdatering 02. jul 2024, kl. 12:00

Publisert 27. jun 2024

Vilkårene for støtteordningen endres slik at man kan søke for kortere tidsrom enn tre måneder. Siste frist for innsending av søknad for bompengerefusjon er 30. september 2024.

Ordningen ble etablert i desember 2022 for å utjevne økonomiske konsekvenser ved innføringen av bompenger. Det ble satt av 2 millioner kroner årlig til formålet. 

Det har vist seg at etterspørselen etter og behovet for støtteordningen er langt lavere enn ventet. I 2023 ble det utbetalt 102000 kroner i støtte og hittil i år er det utbetalt 44000 kroner. 

Kommunedirektørens forslag om å redusere budsjettet for 2024 til 200 000 kroner og å avslutte ordningen fra 2025, ble vedtatt i kommunestyret 19. juni 2024.