Tenk sikkerhet og klipp hekken

Har du tenkt på at hekken din kan forårsake en skade eller ulykke? Mye kan skjule seg bak en hekk; et barn oppslukt av lek, et barn på vei til skolen eller en bil.

Liten gutt med gul sykkelhjelm på sykkel

Har du tenkt på at hekken din kan forårsake en skade eller ulykke? Mye kan skjule seg bak en hekk; et barn oppslukt av lek, et barn på vei til skolen eller en bil.

Siste oppdatering 21. aug 2023, kl. 13:48

Publisert 21. aug 2023

Det er viktig at hekker og trær på din eiendom ikke vokser ut over fortau og vei. Greiner og busker som henger ut i veien kan skape utfordringer for bilister, syklister, rullestolbrukere og fotgjengere. Vegetasjon kan også gjøre det vanskelig å se trafikk- og veiskilt.  

Hvordan klippe?

Klipp hekken

Der det er avkjørsel til vei eller gang- og sykkelvei skal hekken aldri være høyere enn 50 centimeter over gateplan. Greiner skal heller ikke være i veien for gatelys, veiskilt og veimerking.

Det vil si at i avkjørsel eller kryss skal du kunne se det som skjer på veien 30 meter til hver side når du står fire meter inn, ved en fartsgrense på 30 kilometer i timen. Avstanden øker med økende fartsgrense.