Nå er det tid for skolestart

Alle skolene i Tromsø kommune starter mandag 21. august. Denne høsten har 759 seksåringer sin første skoledag.

Skolestart

Alle skolene i Tromsø kommune starter mandag 21. august. Denne høsten har 759 seksåringer sin første skoledag.

Siste oppdatering 23. aug 2023, kl. 13:33

Publisert 15. aug 2023

Josefine Beyer Bergland (6) gleder seg til å begynne i første klasse på Bjerkaker skole. Josefine har gått på SFO de siste ukene og har allerede blitt godt kjent i området rundt skolen. Hun har møtt gamle kjente fra barnehagen og også fått flere nye venner.

Førsteklassing Josefine Beyer Bergland viser stolt frem sin nye gule skolesekk.

Hva gleder du deg aller mest til med å begynne på skolen?

– Lære å lese! Når jeg har lært å lese skal jeg dra på biblioteket og låne mange bøker forteller Josefine.

Josefine Beyer Bergland hopper paradis i skolegården

Hvordan skal du komme deg til skolen og hvem skal du gå sammen med?

– Jeg skal gå eller sykle til skolen. Første skoledag skal både mamma og pappa følge meg. De andre dagene skal jeg gå sammen med hunden min Lykke, - ja også mamma da!

Har du en førsteklassing? På skolenes egne hjemmesider vil du før skolestart finne  oppmøtetidspunktet.

Her finner du skoleruta for 2023-2024.

Tryggere skolevei

Rektor Berit Grindstein gleder seg til å ønske både nye og gamle elever velkommen til et nytt skoleår.

Rektor Berit Grindstein er fornøyd med at det nå gjøres utbedringer i forbindelse med prosjekt "Tryggere skolevei".

– Denne sensommeren er prosjekt "Tryggere skolevei" i gang med arbeid i vår skolekrets. Trygg skolevei er viktig for alle. I disse dager gjøres det utbedringer ved Bjerkaker skole til glede for både syklende, gående og de som er avhengig av å benytte bil.

– Jeg har i flere år vært bekymret for at det skal skje en ulykke i dette området. Det jobbes nå med nytt fortau, flytting av sti, det settes opp gjerder, det blir regulert av og påstigning. Dette prosjektet betyr tryggere skolevei for både gående, syklende og de som er avhengig av bil.

De nye tiltakene er en del av prosjektet «Tryggere skolevei», som er en del av samarbeidet Tenk Tromsø. Arbeidet er planlagt ferdigstilt siste uken i august.

Samarbeidet består av Tromsø kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune, Statens vegvesen og innbyggerne i Tromsø.

Les mer om prosjektet på nettsiden Tenk Tromsø.