Fortsatt bålforbud, men opphever forbud mot bruk av ild

Per onsdag klokken 1500 16. august opphørte forbudet mot bruk av ild i Tromsø kommune. Generelt forbud mot å tenne bål gjelder imidlertid fortsatt.

Vann som koker på bål ute i naturen.

Per onsdag klokken 1500 16. august opphørte forbudet mot bruk av ild i Tromsø kommune. Generelt forbud mot å tenne bål gjelder imidlertid fortsatt.

Siste oppdatering 16. aug 2023, kl. 16:12

Publisert 04. aug 2023

Beslutningen om å oppheve det midlertidige forbudet er tatt av brannsjefen i Tromsø kommune som i tett samarbeid med Meteorologisk institutt har revurdert faren for skogbrannfaren med utgangspunkt i nåværende værforhold.

Fortsatt bålforbud - kan jeg grille?

Det generelle bålforbudet vedvarer inntil videre til 15. september.

Det betyr at du har lov til å bruke grill, bålpanne eller tenne et lite kaffebål på steder hvor det åpenbart ikke kan bli brann.

Lovhjemmel

Forskriften har hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 5, jf. forskrift 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging § 3 fjerde ledd.