Byvekstavtalen er signert

Avtalen forplikter staten til å løfte Tromsøs infrastruktur de kommende årene med over 1,6 milliarder kroner.

Byvekstavtalen signeres i rådhusfoajeen den 31. oktober 2023 av, fra venstre, samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap), statssekretær Sigrun Wiggen Prestbakmo (Sp), fylkesordfører Tarjei Jensen Bech (Ap) og tromsøordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap).

Avtalen forplikter staten til å løfte Tromsøs infrastruktur de kommende årene med over 1,6 milliarder kroner.

Siste oppdatering 01. nov 2023, kl. 13:03

Publisert 27. okt 2023

– Det vil vi merke! Tiltak som tryggere skoleveier, gang- og sykkelveier, smidige trafikkløsninger, busstraseer og holdeplasser vil gjøre Tromsø mer bærekraftig og klimavennlig. Arbeidet har allerede kommet godt i gang og jeg gleder meg til fortsettelsen, sier ordfører Gunnar Wilhelmsen.

I dag signerte staten og lokale parter byvekstavtale for Tromsø som er gjeldende for perioden 2023-2032. Ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap),signerte byvekstavtalen for Tromsø, sammen med samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap), statssekretær Sigrun Wiggen Prestbakmo (Sp) og fylkesordfører Tarjei Jensen Bech (Ap).

Tromsø Ungdomsråd stilte med seks representanter på signeringen. – Vi er fornøyd med at avtalen er i boks. Vi er også glade for at ordfører Gunnar Wilhelmsen i talen sin fremhevet at vi ungdommer skal være med å bygge framtida, sier representant fra Ungdomsrådet Christoffer Molaug Winkler.

Byvekstavtale + bypakke = Tenk Tromsø

Tenk Tromsø er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Statsforvalteren i Troms og Finnmark fylkeskommune, Troms og Finnmark fylkeskommune, Tromsø kommune og innbyggerne i Tromsø. Sammen skal vi bidra til en fremtidsrettet by med bedre fremkommelighet for alle, en by med bedre luftkvalitet og mindre støy, en by som rommer vekst i antall hverdagsreiser samtidig som vi sikrer et godt bymiljø for alle.

Byvekstavtaler har nullvekst for persontransport med bil som overordnet mål. For å hindre at veksten i persontransport skjer med bil og bidrar til økte utslipp, støy og dårligere framkommelighet, skal ordningen fremme gange, sykling og bruk av kollektivtransport.

Les mer om byvekstavtalen Tenk Tromsø

Illustrasjon buss Tenk Tromsø