Informasjon om 17. mai 2024

17.mai-tog i Tromsø

Har du arrangementer eller innslag som du ønsker tatt med i årets 17. mai-program ber vi om at disse sendes til Elizabeth Frøya Klavenes senest 1. mai.

  • Jack-Arne Giæver Nilsen, leder, telefon 95 14 49 02
  • Anni Skogman, nestleder, telefon 97 71 71 75
  • Ingar H. Wasbotten
  • Marlene Uvsløkk
  • Brynjar Østgård
  • Elizabeth Frøya Klaveness
  • Asen Nechev