Si din mening

Vi har mange saker og temaer vi jobber med, der vi gjerne vil høre hva som er viktig for samfunnet - og for deg.

  • Du behøver ikke være folkevalgt for å fremme din mening om viktige saker.
  • Vi ønsker innspill, kommentarer og merknader fra våre innbyggere.

Høringer

Du kan komme med dine innspill og merknader til en rekke planer som vi legger ut på høring.

Du finner en oversikt over planene som ligger ute til høring på denne siden.

Foreslå en sak til kommunestyret

Alle som bor i Tromsø kan komme med innbyggerinitiativ. Det vil si at du kan få din sak behandlet av kommunestyret.

  • Du må ha minst 300 underskrifter fra personer som støtter forslaget.
  • Underskriftene må inneholde fullt navn og adresse.
  • Alle som har underskrevet må bo i Tromsø.
  • Hvis underskriftene mangler, kan forslaget ditt bli avvist.

Skriv tydelig hva forslaget gjelder – og husk å samle nok og korrekte underskrifter.

Kommunestyret kan velge å ta opp saken til behandling selv om forslaget ditt ikke oppfyller vilkårene for behandling. Et forslag kan bare behandles én gang i samme valgperiode.

  • Digitalt: Du kan bruke nettportalen minsak.no til å foreslå saker og samle underskrifter. Når du har samlet nok underskrifter, kan forslaget sendes direkte fra minsak.no til kommunen.
  • Papir: Samle underskrift, navn, adresse og postnummer. Når du har fått nok underskrifter, sender du listene sammen med forslaget  til  postmottak@tromso.kommune.no eller som post til Ordførers kontor, Postboks 6900, 9299 Tromsø.

Kommunestyret skal ta stilling til forslaget innen seks måneder etter at det har blitt fremmet. Tidsfristen gjelder ikke hvis forslaget gjelder en pågående plansak etter plan- og bygningsloven.

Snakk med politikerne

Du kan ta direkte kontakt med både politikere, utvalg, bydelsråd og utviklingslag.

Spørretimen

Alle som bor i Tromsø kan stille spørsmål til ordføreren. Spørsmålene blir besvart i starten av kommunestyrets møter. Vanligvis må du selv møte i kommunestyret og stille ditt spørsmål. Du kan også be ordføreren presentere spørsmålet for deg, med du må være tilstede i kommunestyret når svaret gis.

Snakk med bydelsrådet

Alle bydeler i Tromsø har egne bydelsråd. Disse er viktige bindeledd mellom kommunen, innbyggerne og lokalsamfunnene. Her kan du lese mer om bydelsrådene.