Vi har løst mysteriet med synkehullet i skolegården på Skjelnan skole

Midt i skolegården dukket det opp et synkehull som ikke var der dagen før.

Dronebilde av gravemaskin og grøft i skolegård

Midt i skolegården dukket det opp et synkehull som ikke var der dagen før.

Siste oppdatering 25. jun 2024, kl. 14:29

Publisert 19. jun 2024

Vaktmesteren på Skjelnan skole fikk seg en overraskelse i slutten av mai: Midt i skolegården var det dukket opp et synkehull som ikke var der dagen før. Hullet var én meter i diameter på overflaten, og cirka to meter dypt.

Skolen kontaktet Tromsø kommunes seksjon for vann og avløp, og vi dro ut for å undersøke nærmere. Vi satte ut gjerder rundt hullet så ikke elever og andre skulle komme for nært. I tillegg la vi et gjerde over hullet slik at ingen kunne falle ned i hullet.

Gravemaskin graver grøft i skolegård på Skjelnan skole

Deretter brukte vi gravemaskin for å grave opp området rundt synkehullet for å se hva som skjulte seg under bakken.

Viser grøft med ødelagt vannledning

Siden vi har en stor vannledning som går under skolegården, mistenkte vi at det kunne skyldes en lekkasje.

Med mye vann på avveie, kan det skylle bort masser rundt vannledningen.

- Derfor var det viktig å prioritere denne jobben, slik at vannet ikke skulle få tid til å grave ut mer masser i området, sier Kjell Christian Røshol i seksjon for vann og avløp.

- Vi fikk gravd oss ned og der fant vi et svært hull i veggen på vannledningen.

Viser ny vannledning Skjelnan skole

For å reparere røret, ble det kutt bort en rørlengde på cirka seks meter og satt på plass en ny.

Nå er vannledningen tett, grøfta lukket og mysteriet løst.