Skytebanen i Tromsdalen er åpen fra mandag 3. juni

Turstier og turområder innenfor sikkerhetssonen til skytebanen vil være stengt med bom fra mandag kl. 15:00 til fredag morgen fram til 9. september.

Skytebanen i Tromsdalen 2023

Turstier og turområder innenfor sikkerhetssonen til skytebanen vil være stengt med bom fra mandag kl. 15:00 til fredag morgen fram til 9. september.

Siste oppdatering 06. jun 2024, kl. 11:59

Publisert 30. mai 2023

Tromsø kommune og Tromsø Jeger- og fiskerforening (TJFF) inngikk i fjor en midlertidig ordning for bruk av leirduebanen for skytesesongene 2023 og 2024.

Ordningen innebærer også opsjon til TJFF for om forlengelse for sesongene 2025 og 2026. Formålet med avtalen er å sikre trygg sambruk av området for skyttere og friluftsfolk i Tromsdalen.

Oppstart av skytevirksomhet ved leirduebanen i Tromsdalen er mandag 3. juni 2024 kl. 16:00.

Skyting vil pågå i tidsbegrensede perioder, fra og med mandag kl. 16.00 til og med torsdag kl. 21.00.

Begrenset tilgang til området

Av hensyn til sikkerheten vil turstiene og turområdene som ligger innenfor sikkerhetssonen til skytebanen være stengt med bom fra mandag kl. 15:00 til fredag morgen.

Skytesesongen avsluttes 9. september.

Turistvegen kan benyttes som alternativ rute for de som skal innover dalen.

Det er satt opp informasjonsskilt på norsk, samisk og engelsk.

Området er åpent for turformål når bommene er åpne, fra fredag morgen fram til mandag kl. 15:00.

Publikum oppfordres til å respektere reguleringen.

Sikkerhet i høysetet

Tromsø kommune og TJFF har ikke kommet til enighet om de privatrettslige forhold mellom partene. Inntil videre vil skyting kunne pågå i nevnte tidsperioder, og det er viktig at innbyggerne respekterer og forholder seg til dette.

– Tromsø Jeger- og fiskerforening setter sikkerheten i høysetet. Gjennom avtalen har foreningen gått med på å redusere aktiviteten i Tromsdalen for å bidra til et kompromiss i saken og ivareta flere brukere i Tromsdalen. I inneværende sesong benyttes kun miljøvennlig ammunisjon. Vi ber om at skilting blir respektert i periodene skyting foregår. Det sier leder i TJFF, Øivind Hilmarsen.

– Tromsdalen bydelsråd er innforstått med at avtalen mellom Tromsø kommune og Tromsø Jeger- og Fiskeforening fra 2023 fortsatt gjelder, og er, inntil en enighet om de privatrettslige forholdene mellom partene foreligger, tilfreds med at forholdene er regulerte. Vi vil fortsette å jobbe for at skyting i våre friområder skal opphøre i sin helhet, uttaler Britt Anita Mikkelsen, leder i Tromsdalen bydelsråd.

– Fra kommunens side er vi fornøyd med en løsning som ivaretar begges interesser, og vi vil takke alle parter for fleksibilitet og imøtekommenhet i diskusjonene som har vært. Vi forventer og anmoder innbyggere og publikum til å forholde seg til dette, sier kommunedirektør Stig Tore Johnsen.