Søk om redusert betaling for SFO og barnehageplass

Familier med lav inntekt kan søke om redusert pris. Søkes det før 1. juni kan man få reduksjonen med på fakturaen fra august.

Fem glade barn som leker ute en fin sommerdag

Familier med lav inntekt kan søke om redusert pris. Søkes det før 1. juni kan man få reduksjonen med på fakturaen fra august.

Siste oppdatering 29. mai 2024, kl. 12:06

Publisert 20. mai 2022

Foreldrebetalingen for én SFO- eller barnehageplass skal ikke utgjøre mer enn seks prosent av husholdningens inntekt.

I tillegg gjelder følgende:

SFO-plass

Fra høsten 2024 kan husstander med bruttoinntekt under 631 500 kroner ha rett til redusert foreldrebetaling.

Ordningen er regulert i forskrift til opplæringsloven, og er søknadsbasert. Det er kommunen hvor barnet har folkeregistrert adresse som behandler søknaden, og du som søker må bo på samme adresse som barnet.

På informasjonssiden for SFO finner du søknadsskjema og mer info.

Barnehageplass

Fra høsten 2024 vil husstander med bruttoinntekt under 366 000 kroner ha rett til redusert foreldrebetaling.

I tillegg vil barn født i 2022 og tidligere, som bor i husholdninger med årsinntekt under 642 700 kroner ha rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

Ordningen er regulert i forskrift om foreldrebetaling, og er søknadsbasert. Det er kommunen hvor barnet har folkeregistrert adresse som behandler søknaden, og du som søker må bo på samme adresse som barnet.

På siden «Pris og betaling for barnehageplass» finner du søknadsskjema og mer info.