Vi tester ny miljøvennlig teknologi på overvann

Vi er i gang med å teste nye løsninger for å renovere våre anlegg uten å grave. Det kan gi stor miljøgevinst.

Fire arbeidere står over åpen kum midt i gate i Tromsø.

Vi er i gang med å teste nye løsninger for å renovere våre anlegg uten å grave. Det kan gi stor miljøgevinst.

Siste oppdatering 15. des 2023, kl. 7:39

Publisert 13. des 2023

Tromsø-bedriften No Dig Miljø har fått støtte fra Innovasjon Norge til å teste ut ny teknologi for å renovere vann- og avløpsanlegg på en mer miljøvennlig måte.

Vi har inngått en avtale med bedriften om at de kan få bruke fem objekter i våre anlegg til å teste ut ny teknologi.

Les mer om avtalen her.

Skal lede overvann ned i grunnen

I en test i Forhåpningen på Tromsøya har No Dig Miljø boret et hull i bunnen av en kum som tar imot overvann.

Her kan du se film fra testen som ble gjort på Forhåpningen på Tromsøya i desember.

Vanligvis ledes overvannet fra kummen inn i et ledningsnett og videre til et renseanlegg. Men ved å sette inn et rør i bunnen av kummen, ledes overvannet rett ned i grunnen.

Nærbilde av åpen kum med vannslange nedi.

Vi fyller vann i kummen for å

teste om løsningen fungerer.

Dette vil redusere belastningen på renseanleggene våre, og dermed spare både miljøet for utslipp og kommunen for utgifter.

Vi har nå testet det flere steder i Tromsø, og resultatene er lovende. Etter at prøveprosjektet er ferdig, skal resultatene evalueres. Hvis dette fungerer, så kan vi lede mye overvann utenom våre systemer. Det vil spare oss mye penger, og det vil spare miljøet for unødvendig forurensing.