Tryggere skoleveier i Kroken og på Kvaløya

Her er det god plass til både fotgjengere, syklister og buss!

Trygg skolevei

Her er det god plass til både fotgjengere, syklister og buss!

Siste oppdatering 14. des 2022, kl. 9:10

Publisert 09. nov 2022

Denne uka er det gjennomført ferdigbefaring på fem av tiltakene i prosjektet trygg skolevei som er en del av bypakken.

Ordfører Gunnar Wilhelmsen og Pål Julius Skogholt var med på befaringen i Kroken og på Kvaløya. Her fikk de se og høre fra de ulike entrepenørene om flere av tiltakene og utbedringene som er gjort. Fotgjengeroverganger er etablert. Flytting av busstopp. Etablering av nytt fortau. Reetablering av fortau. Krav om universell utforming er ivaretatt.

– Dette arbeidet viser hvor viktig bypakken er for Tromsø, sier ordfører Gunnar Wilhelmsen.

Vinn - vinn

Gruppeleder i SV, Pål Julius Skogholt var stolt over det han fikk se; - Det er godt å se at vi allerede får gode resultater av bypakken. Jeg blir ekstra glad for at det nettopp er trygge skoleveger som står i fokus. Trygge skoleveger bidrar ikke bare til trygghet, men også til bedre folkehelse og mindre biltrafikk . Det er vinn - vinn!

5 personer som går på en gate og snakker
Ferdigbefaring i Diamantveien med Ordfører, entrepenører og Pål Julius Skogholt

Nikolai Hansen Steffensen er elev ved Kroken Ungdomsskole. Han er fornøyd med utbedringene som er gjort på skoleveien hans.

– Nå er fortauet bredt og fint. Det er god plass både for dem som sykler og går. Jeg veksler mellom å gå sykle til skolen. Det kommer an på føret.

Nikolai spiller fotball for Tromsø Idrettslag og trener i sentrum.

– Når jeg har trening pleier jeg som regel å ta buss. Spesielt når det er glatt som nå. Det hender at jeg sykler til trening, men det skjer oftere i sommerhalvåret.

Trygg skolevei
Ordfører Gunnar Wilhelmsen og Nikolai Hansen Steffensen, elev ved Kroken ungdosmskole.

Tenk Tromsø

Trygg skolevei er en del av samarbeidet Tenk Tromsø.

Samarbeidet består av Tromsø kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune, Statens vegvesen og innbyggerne i Tromsø.

Les mer om prosjektet her: Trygg skolevei for alle barn