Storgata nord skal «bli ny»

Byens hovedgate skal få en etterlengtet oppgradering. Forberedende arbeid går i gang til høsten.

Arkitektskisse Storgata v/Sweetheart

Byens hovedgate skal få en etterlengtet oppgradering. Forberedende arbeid går i gang til høsten.

Siste oppdatering 27. mar 2023, kl. 13:00

Publisert 24. jun 2022

I 2016-2018 fikk Storgata sør for Fredrik Langes gate til Kirkegata en real ansiktsløftning da den ble omgjort til gågate og fikk nytt dekke. Nå er det strekningen fra Fredrik Langes gate til Bispegata i nord som skal «under kniven». Onsdag 22. juni var en rekke entreprenører samlet til informasjonsmøte på rådhuset, etterfulgt av en befaring i Storgata.  

– Konkurransen skal etter planen publiseres i neste uke og vil da bli tilgjengelig for alle interessenter kort tid etter dette, sier prosjektleder Alexandra Dons ved seksjon for utemiljø og mobilitet.  

Kvalitet og miljø  

På møtet fikk entreprenørene innsyn i hovedlinjene i Storgata-prosjektet, og mulighet til å stille spørsmål til løsningene før de går i gang med å utforme anbudene.  

– Dette er et svært komplekst prosjekt med en tilsvarende avansert anbudsbeskrivelse så målet med møtet er å gi deltakerne en overordnet forståelse over hva som skal bygges og hvorfor. Hvordan dette skal utføres må de selv definere i oppgaveforståelsen som de skal levere, sier Dons.  

Både lokale og nasjonale entreprenører har meldt sin interesse for jobben med å fornye byens viktigste sentrumsgate.  

– Kvalitet og miljøhensyn vil bli særlig vektlagt når kommunen skal vurdere anbudene. Vi skal gjøre jobben ordentlig og samtidig få ned klimafotavtrykket til prosjektet. Det blir ikke lett, men med den rette entreprenøren tror vi dette er mulig også i Tromsø.  

Befaring i Storgata.
Fra befaring i Storgata. Her ved Rakettkiosken.

Wi-fi, varme og plantebed

Oppgraderingen av Storgata er et svært prosjekt med en rekke fagområder som skal ivaretas over og under bakken, både visuelt og funksjonelt.  

På gateplan skal det inn nye steindekker, møblering, plantebed, sykkelparkering, strøm- og fiberpullerter, gratis wi-fi og mange av dagens trapper og ramper skal erstattes med nye som er universelt utformet.  

– Storgata skal dimensjoneres for nye 30-50 år og da må kvaliteten på utførelsen være høy, sier Alexandra Dons.  

Under bakken skal det legges ny gatevarme og ryddes opp i øvrig infrastruktur. Ikke mindre en 15 000 meter med kabler, ledninger og trekkerør skal inn, i tillegg til 23 000 meter med gatevarmerør. Det er med andre ord ikke småtterier man skal i gang med.

God informasjon

Prosjektet har i mer enn to år hatt tett dialog med berørte parter, både gårdeiere og næringsdrivende og andre som bruker gata. Det er viktig for prosjektet at disse er med på laget og at de får informasjon underveis i prosessen. I tillegg er det viktig at innbyggerne generelt får god informasjon om når og hvorfor det pågår arbeid i Storgata i tiden framover.  

– Skal vi utbedre byens gater og torg må det gamle rives før en kan bygge nytt. Alle som har pusset opp hjemme vet hvor slitsom dette kan være. Derfor må vi i Tromsø kommune, i samspill med valgt entreprenør, gjøre vårt ytterste for at både innbyggerne og de som driver næringsvirksomhet og har sine arbeidsplasser i Storgata, får best mulige forhold mens arbeidet pågår. God planlegging og kommunikasjon vil være nøkkelen til dette, sier prosjektleder Alexandra Dons.  

Oppstart for prosjektet er satt til høsten 2022 og ferdigstilling innen 2024.  

Prosjektleder Alexandra Dons på befaring med potensielle entreprenører i Storgata.
Befaring i nordenden av Storgata.