Send innspill til idretts- og friluftsplanen innen 8. januar

Forslag til ny kommunedelplan for idrett og friluftsliv ligger nå ute på høring.

Gutt løper på strand vinter

Forslag til ny kommunedelplan for idrett og friluftsliv ligger nå ute på høring.

Siste oppdatering 24. nov 2022, kl. 13:20

Publisert 24. nov 2022

Idrettslag, privatpersoner og organisasjoner kan komme med innspill.

Kommunedelplanen for idrett og friluftsliv er kommunens strategidokument på fagområdene idrett, egenorganisert aktivitet og friluftsliv for perioden 2023–2026.

Hovedmålet med planen er å øke det fysiske aktivitetsnivået blant befolkningen gjennom tilrettelegging for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv hele året.

Viktige temaer for planperioden er blant annet:

  • Drift og vedlikehold av eksisterende anlegg og områder
  • Anleggsbehov nå og framover
  • Bærekraft
  • Egenorganisert aktivitet
  • Arrangementer
  • Folkehelse og deltakelse
  • Paraidrett

Les planforslaget og kom med dine tilbakemeldinger her: Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2023–2026