Rydd fram våren. Tjen 8000 kroner!

Alle lokale idrettslag, foreninger og korps inviteres til å bli med på den årlige vårryddeaksjonen og bidra til å holde byen ren og pen.

Vårryddeaksjonen

Alle lokale idrettslag, foreninger og korps inviteres til å bli med på den årlige vårryddeaksjonen og bidra til å holde byen ren og pen.

Siste oppdatering 23. apr 2024, kl. 14:08

Publisert 28. mar 2023

Når våren til slutt titter frem her i Tromsø, dukker det opp en rekke søppel langs veier og strender i takt med tiningen av snøen. I et godt samarbeid med Remiks Miljøpark AS fortsetter derfor Tromsø kommune tradisjonen og tar søppelutfordringen ved å arrangere Vårryddeaksjonen i bydelene og distriktene. Hvert ryddeoppdrag honoreres med 8.000 kroner. Søknadsfristen er 28. april.

  • Til hver rode er det nødvendig med minst 10 voksne, der arbeidet totalt tar om lag to timer.
  • Det kan bli små endringer i rodetraséene.
  • Man kan gjerne ta med barna, men det forutsetter at man setter sikkerheten først og tar vurderinger etter hva som er tryggest. Alle som deltar skal ha på seg en gul vest, som man selv må ta med.
  • Bruk hansker og vask hendene grundig etter rydding.

Alle lag, foreninger og korps som melder seg på må ha et eget organisasjonsnummer. De lagene, foreningene og korpsene som vant rode i fjor får ikke tildelt noen rydderode i år. Årsaken til dette er at tilbudet er populært, og vi ønsker en rettferdig fordeling av dugnadsmidlene.

Hver ryddegjeng skal ha én ryddeansvarlig, og den ryddeansvarlige må sørge for å hente engangshansker og søppelsekker på rådhuset i forkant av ryddingen.

Se kart over de aktuelle rydderodene som skal ryddes.

Laget/foreningen/korpset kan velge to roder i søknadsskjemaet. Dersom det er flere som har lagt inn ønske om å rydde samme rode, vil det bli foretatt en trekning på hvem som får tildelt roden.

Den ansvarlige for ryddingen fyller ut søknadsskjemaet innen tirsdag 28. april. Vi trekker ut hvilke lag, foreninger og korps som får rydde roder innen 30. april.

Ryddingen kan foregå fra roden er tildelt, men det er viktig å ta hensyn til snøforholdene. Ryddingen må senest være utført innen søndag 23. juni. Søppelet dere samler opp må leveres til Remiks returstasjon sør på Skattøra i åpningstiden.

Send inn din søknad via dette skjemaet.

Alle utviklingslag står selv for koordinering av ryddingen i sitt område, og de honoreres med 8000 kroner per utviklingslag. Utviklingslagene avtaler selv med lag, foreninger og korps i sitt område om tidspunkt og lokasjon for rydding. Dette gitt at utviklingslagene selv kjenner til nærområdet best, og de vet dermed bedre hvor det er stort behov for rydding.

Utviklingslagene får tilsendt en egen e-post om dette, og det er derfor ikke nødvendig for utviklingslagene å bruke søknadssystemet for rydding i distriktene. Det er derimot fullt mulig for distriktslagene å søke om deltakelse på rydding i bydelene dersom ønskelig.

Remiks henter søppelet utviklingslagene har samlet sammen, men det er utviklingslagene selv som må avtale om tidspunkt og plassering for henting av søppel med Ivar Handeland på Remiks.

Agnete Pedersen Evertsen, klima- og miljørådgiver.

Telefon: 90 09 16 76