Nytt tilbud for små barn

Fra høsten starter vi opp et nytt og unikt tilbud for å forebygge psykiske lidelser hos barn i alderen 6-8 år.

Smilende jente som holder en blomst i hånden

Fra høsten starter vi opp et nytt og unikt tilbud for å forebygge psykiske lidelser hos barn i alderen 6-8 år.

Siste oppdatering 13. feb 2024, kl. 13:32

Publisert 22. aug 2023

Tilbudet kalles Pip-klubben og et gruppetilbud til små barn i familier som opplever stress og belastninger av ulike typer i hverdagen: Alt fra psykisk helseutfordringer, rus, somatiske helseutfordringer, relasjonelle problemer/konflikter eller økonomiske problemer. Navnet på klubben kommer fra den hvite musen, Pip som har en viktig rolle for lek og samtaler i klubben. 

Tromsø kommune deltar i dette pilotprosjekt sammen med flere kommuner i regi av organisasjonen Voksne for Barn.  

Erfarne gruppeveiledere 

Et gruppebilde som viser veilederne i Pip-klubben avfotografert foran Familiens hus.
Her er gruppeveilederne til Pip-klubben samlet ved Familiens hus.

Før sommerferien var sju kommende gruppeveilederne samlet på Familiens hus for introduksjon av tilbudet. I løpet av august er de ferdig kurset og klar til sette i gang. Gruppeveiledere har bakgrunn som pedagoger og helsesykepleiere og er ansatt i kommunen og hos NAV Tromsø.  

Prosjektleder for Pip-klubben, Christianne Gutteberg ser frem til å komme i gang med tilbudet.

–  Det er få tilbud til denne aldersgruppen og vi vet at det er et behov for det. Det er viktig å komme tidlig inn å hjelpe. Gjennom Pip-klubben får barn og foreldre i samme situasjon har et sted å møtes.  

Portrett Christianne Gutteberg.
Prosjektleder, Forebyggende helsetjenester Christianne Gutteberg.

Dette er Pip-klubben

Krevende livssituasjoner påvirker hele familien, også barna. Pip-klubben er derfor utviklet for barn i alderen 6–8 år og familier som opplever spenninger hjemme. Med Pip-klubben får barn og foreldre støtte til å håndtere situasjonen, og barna får møte andre barn som er i lignende situasjon som dem selv.  

Les mer om tjenestene til Pip-klubben

En tegnet illustrasjon av en mus som er gitt navnet Pip