Nytt EU-direktiv kan nesten doble avløpsgebyret fram til 2040

Seksjon for vann og avløp mener at det nye EU-direktivet vil føre til store og unødvendige investeringer.

Kart over renseanlegg

Seksjon for vann og avløp mener at det nye EU-direktivet vil føre til store og unødvendige investeringer.

Siste oppdatering 15. mar 2023, kl. 10:21

Publisert 10. mar 2023

EU har laget et forslag til nytt avløpsdirektiv som skal erstatte dagens direktiv som ble vedtatt i 1991. Det nye direktivet skal etter planen vedtas i 2024 og de første fristene for å forbedre offentlige avløpssystemer trer i kraft fra 2027.

Tromsø kommunes seksjon for vann og avløp har levert en høringsuttalelse, og den kan du lese her.

Unødvendig rensegrad

Det er norske kommuners ansvar å sørge for at avløpsvann renses før det slippes ut i naturen. Det er allerede et krav om sekundærrensing (biologisk og kjemisk rensing av avløpsvannet), men Tromsø og andre kystkommuner får dispensasjon fra dette kravet fordi vi kan dokumentere at naturen tåler det.

I forslaget til nytt direktiv er denne muligheten for å få dispensasjon fjernet.

Seksjon for vann og avløp mener at det nye direktivet vil føre til at byer og tettsteder langs norskekysten må investere store beløp på økt rensegrad, uten at det er nødvendig eller forsvarlig med tanke på klima- og miljøbelastningen slike utbygginger vil innebære.

Derfor mener vi at åpningen for å få dispensasjon også bør beholdes i det nye avløpsdirektivet.

Vil koste 2,5 milliarder kroner

Hvis avløpsdirektivet vedtas slik det er nå, så vil Tromsø kommune måtte bygge et helt nytt og kostbart renseanlegg for å tilfredsstille kravene om sekundærrensing. Et slikt renseanlegg, med tilhørende ledningsanlegg for overføring av avløpsvann, har en estimert kostnad på 2,5 milliarder kroner.

En slik investering vil medføre en betydelig økning av avløpsgebyret fram mot 2040.

Graf som viser estimat for økning av avløpsgebyr ved innføring av sekundærrensekrav
Den blå streken viser gebyrutviklingen med dagens rensekrav.
Den oransje streken viser gebyrutvikling hvis det innføres krav om sekundærrensing.