Nå blir det tryggere skolevei ved Gyllenborg

Tenk Tromsø-prosjektet «Tryggere skolevei» gjør viktige utbedringer ved Gyllenborg og Kongsbakken.

Arbeid med tryggere skolevei Gyllenborg

Tenk Tromsø-prosjektet «Tryggere skolevei» gjør viktige utbedringer ved Gyllenborg og Kongsbakken.

Siste oppdatering 15. apr 2024, kl. 10:01

Publisert 13. apr 2024

– Vi arbeider nå med breddeutvidelse av 150 meter fortau. Det nye fortauet får tre meters bredde. Det blir også nedlagt gatevarmerør slik at fortauet er forberedt for gatevarme, forteller kommunens prosjektleder Geir Bangsund.

Universell utforming

– Til sommeren kan vi se fram til et område som blir tryggere for myke trafikanter med økt bredde på fortau og høyde på kantstein. Området får også oppmerking for synshemmede og sterkere belysning. Det blir lagt bedre til rette for vintervedlikehold, noe som gir bedre tilgjengelighet, avslutter Bangsund.

Arbeidet er planlagt ferdig sommer 2024.

Tenk Tromsø

Tryggere skolevei er en del av samarbeidet Tenk Tromsø. Samarbeidet består av Tromsø kommune, Troms fylkeskommune, Statens vegvesen og innbyggerne i Tromsø.

Les mer om prosjektet på Tenk Tromsø.

Tryggere skolevei