Info til berørte dagsenterbrukere om brudd på personopplysningssikkerhet

Ved en feil har et skjema med oversikt over en del brukere av dagsentertilbud i Tromsø ligget offentlig tilgjengelig på internett fra september 2019 til det ble fjernet den 27. mars i år.

Personvern illustrasjon
Illustrasjon

Ved en feil har et skjema med oversikt over en del brukere av dagsentertilbud i Tromsø ligget offentlig tilgjengelig på internett fra september 2019 til det ble fjernet den 27. mars i år.

Siste oppdatering 05. apr 2024, kl. 15:36

Publisert 05. apr 2024

Tromsø kommune gjør oppmerksom på at skjemaet ikke inneholdt opplysninger som navn, personnumre, telefonnumre eller e-post-adresser.

Skjemaet inneholdt imidlertid dagsenterbrukeres bostedsadresser. Det inneholdt også opplysninger om tidspunkt for henting og/eller hvorvidt bruker hadde behov for hjelpemidler i forbindelse med på- og avstigning ved transport til og fra dagsentre.

Dermed kunne det være mulig å identifisere en del av dagsenterbrukerne.

Tromsø kommune beklager at dette har skjedd, og har meldt om dette til Datatilsynet som et avvik. Skjemaet er ikke lenger tilgjengelig.

Avviket er blitt omtalt av NRK.

Kan du eller noen du kjenner være berørt? Ta gjerne kontakt

Vi gjør oppmerksom på at personopplysningssikkerhetsbruddet berører kun de som var brukere av Tromsø kommunes dagsentertilbud i kalenderåret 2019.

Kommunen er i gang med å sende skriftlig orientering til personer som kommunen vet er berørt.

Det er imidlertid ikke alle berørte det er enkelt å spore opp eller kontakte grunnet flere ulike grunner. Her kan eksempelvis nevnes:

  • Noen berørte har etter 2019 flyttet fra sine bostedsadresser til, for kommunen, ukjente steder. Nye adresser er ikke å finne.
  • Kommunen har ikke opplysninger om berørtes pårørende eller eventuelle verger.
  • Opplysningene, som lå offentlig tilgjengelig, er i flere tilfeller for mangelfulle til at kommunen kan fastslå hvem de enkelte berørte er.

Det må også nevnes at noen berørte har gått bort, og følgelig ikke kan orienteres.

Dersom du eller noen du står nær skulle ha spørsmål, eller har opplysninger om berørte av avviket, er man velkommen til å ta kontakt med Tromsø kommunes servicetorg på 77 79 00 00 innenfor åpningstidene på hverdager (08:00 – 15:45).

Dette er dagsentrene de berørte hørte til

De som er berørt, eller kan være berørt, er brukere i kalenderåret 2019 av følgende dagsentre:

  • Kvaløysletta dagsenter
  • Tindfoten dagsenter
  • Laureng dagsenter
  • Fastlandet
  • Nordøya dagsenter
  • Tromsø aktivitet og rehabilitering
  • Heracleum

Nye rutiner ble innført i 2020

Kommunen mottok melding fra Datatilsynet den 2. april om at avviket er lukket som følge av grep og tiltak kommunen har gjort i saken.

Tidlig i 2020 innførte kommunen rutiner som har til hensikt å forhindre at tilsvarende hendelser skjer.