Gir fire millioner kroner til grønn omstilling og bærekraftige tiltak

– Dette viser at det er betydelig interesse og behov blant næringslivet i Tromsø for å bli mer klimavennlig, sier bærekraftsrådgiver Helga Bårdsdatter Kristiansen (t.h.).

Sigrid Mogård-Jansen, til venstre, og Helga Bårdsdatter Kristiansen fra Tromsø kommune står på plenen utenfor rådhuset, og smiler mot kamera.

– Dette viser at det er betydelig interesse og behov blant næringslivet i Tromsø for å bli mer klimavennlig, sier bærekraftsrådgiver Helga Bårdsdatter Kristiansen (t.h.).

Siste oppdatering 14. des 2023, kl. 14:55

Publisert 12. des 2023

For aller første gang har kommunen tildelt pengestøtte fra det nye fremtids- og næringsfondet. Søknadsfristen var 15. oktober 2023.

Fremtids- og næringsfondet gir kort fortalt pengestøtte til prosjekter som bidrar til det grønne skiftet, bærekraftige tiltak og til å redusere klimautslipp i Tromsø.

Kommunen mottok 38 søknader på til sammen nesten 10 millioner kroner. 18 søknader ble innvilget. Det blir fordelt i overkant av fire millioner kroner til grønn omstilling.

Vil bli mer klimavennlig

– Vi er veldig glade for søkeresponsen. Dette viser at det er betydelig interesse og behov blant næringslivet i Tromsø for å bli mer klimavennlig, sier bærekraftsrådgiver Helga Bårdsdatter Kristiansen (bildet øverst, til høyre).

Det er kommunens seksjon for samfunn, innovasjon og næring ved blant annet Kristiansen og seksjonsleder Sigrid Mogård-Jansen (bildet øverst, til venstre) som har behandlet søknadene og innstilt på vedtak.

Selve tildelingene ble vedtatt av formannskapet tirsdag 12. desember 2023.

Troms og Finnmark fylkeskommune har bevilget 400 000 kroner øremerket fondet, og resten har Tromsø kommune bevilget.

Her er tildelingene fra fondet

SøkerProsjekt eller tiltakSum
Kvitebjørn Varme ASUtredning for helhetlig energisamspill mellom karbonfangst og framtidens energisystem i Tromsø.400 000
Tromsø bilutleie ASGrønn omstilling. Etablering av egne ladestasjoner til el-biler slik at uteleieparken på sikt er 100% elektrisk og at bildelingstjenesten Zip-Car kan realiseres elektrisk.347 100
Litt GrønnereUtarbeide en strategi for å øke synlighet av gjenbruksprodukter. Bevisstgjøring rundt bruk av sirkulære produkter og miljøgevinst.  Økt kundekrets vil bidra til redusert forbruk/indirekte utslipp og økt bruk av sirkulære tjenester.150 000
OmMøblert ASProsjekt "nå ut til folk" / markedsføring av et grønnere alternativ.  Bevisstgjøring rundt bruk av sirkulære produkter og klima- og miljøgevinsten. Økt kundekrets vil bidra til redusert forbruk/indirekte utslipp og økt bruk av sirkulære tjenester.195 000
70°N arkitektur Solenergi i nord: gode lokaltilpassede løsninger for arkitektur, estetikk, historie og klima. Pilotprosjekt for å tilpasse solcelleløsninger på eksisterende bygninger med arkitektonisk verdi.300 000
Tromsøbadet KFVarmeeffektivisering. Innkjøp av maskin som bruker varme fra avløpsvann til oppvarming av utebasseng. Økt energieffektivitet. Lavere forbruk av fjernvarme. Kostnadsbesparende.400 000
OmMøblert ASEffektivisering / videreutvikling av sirkulærøkonomisk og sosialt tverrfaglig prosjekt. Konkrete innkjøp og kostnader med samarbeidsarenaer som vil styrke bedriften. Innkjøpene innvilges med unntak av varebil.  Økt kundekrets vil bidra til redusert forbruk/indirekte utslipp og økt bruk av sirkulære tjenester180 000
TUIL Arena II Eiendom ASSmartstyring av TUIL Arena Fotball- og turnhall. Redusert energiforbruk med opp til 40%.130 000
Explore the Arctic ASElektrifisering av båter.
Innkjøp av 2stk el-motorer inkl. batteripakke til guidebåter.
100 000
Nordnorsk Filmsenter ASInntrykk uten avtrykk. Incentivordning for å lage en produksjonsplan for bærekraft i en produksjon. Produksjonsplaner for bærekraft sammenstilles for å lage veikart til bransjen for en mest mulig bærekraftig filmproduksjon. 100 000
Wild Lab ProjectsInkluderende folkeforskning: Generere langsiktige sosiale og miljømessige fordeler for lokalsamfunn. Involvering av besøkende til Tromsø samt inkludering av arbeidstakere som faller utenfor arbeidslivet i Tromsø. Prosjektene tar for seg natur og klimautfordringer knyttet til reiselivet og skal kartlegge problematikk rundt vardebygging og bålbrenning på tundra. 66 687
Nilson ASKattfjord skolebuss med
null CO2-forurensning. Nilson AS har kontrakt med Tide buss selskap for skolebusskjøring i Kattfjord. Innkjøp av el-busser. Midler innstilt reflekterer reell kostnad av innkjøpet.
422 000
Visit Tromsø Region ASUtvikle en digital registreringsløsning for reiselivsbedrifters bruk av grønne og blå naturareal. Skape grunnlag for regulering og kontrollering av uegnet bruk av kulturminner og naturområder. System for å tilrettelegge arealbruk i samsvar med andre næringsaktører og befolkning. Vil skape oversikt over belastning av besøkende i sårbare områder. 265 000
Ly Minihus AsFlytende minihus som løsning på et utfordrende boligmarked i Tromsø. Pilotprosjekt for å se hvordan disse kan bygges best mulig. Opptil 80 prosent gjenbruksmaterialer brukt i byggingen. Samarbeidsprosjekt mellom Tromsø håndtverkerlag og Guylee Simmonds Arkitekt Tromsø.  487 500
May-Hege BårdsenGrøftespyler. For å opprettholde god drenering og hindre at tette rør og kummer gir utfordringer under større nedbørshendelser. Et forebyggende klimatilpasningstiltak som reduserer/hindrer overvannsutfordringer og skred.164 500
Ethereal RPRollespill arena for Nordnorsk Ungdom. Interaktivt dataspill-prosjekt drevet av frivillige. Skal være en lavterskel plattform for ungdom med autismespekterforstyrrelser og sosial angst. Plattformen skal benyttes både til økt miljøbevissthet og opplæring/kompetanseheving innenfor resirkulering, men også for utvikling av sosiale ferdigheter og samarbeid.52 756
Næringsforeningen i tromsøregionenSøknad om støtte til miljøfyrtårnsertifisering.  Informasjonsdeling av sertifiseringsprosessen til medlemsmassen gjennom både sosiale medier og artikkel.50 000
May-Hege  BårdsenKlimavennlig utkjøring av husdyrgjødsel. Midler til kjøp av husdyrgjødselvogn og nedfeller for å sikre en gjødslingsprosess med mindre miljøpåvirkning til omgivelsene enn tradisjonell breispredning med gjødselkanon (for blant annet vannmiljø, ammoniakktap til luft og lukt).208 018
Totalsum4 018 561

Fordelte også en million kroner internt

Avdelinger, seksjoner og enheter internt i Tromsø kommune, med behov for egenkapital til bærekraftige prosjekter og tiltak, kunne også søke støtte fra fremtids- og næringsfondet fra en egen internpott på en million kroner.

Fem interne aktører får innvilget støtte. Midlene blir omdisponert til 2024.

Har du spørsmål om den interne tildelingen, kan du ta kontakt med Helga Bårdsdatter Kristiansen, bærekraftsrådgiver i seksjon for samfunn, innovasjon og næring.