Første spadetak for ny kollektivterminal

Arbeidet med ny kollektivterminal i Giæverbukta er i gang. Den gamle terminalen blir nå erstattet av en effektiv, moderne og universelt utformet bussterminal.

Spaden i jorda Giæverbukta

Arbeidet med ny kollektivterminal i Giæverbukta er i gang. Den gamle terminalen blir nå erstattet av en effektiv, moderne og universelt utformet bussterminal.

Siste oppdatering 23. aug 2023, kl. 12:25

Publisert 22. aug 2023

I dag gikk spaden i jorda for arbeidet med Nord-Norges største trafikknutepunkt.

– Endelig kan vi starte arbeidet som skal gjøre Tromsøs travleste knutepunkt tryggere, smidigere og ikke minst mer moderne! Her blir det godt tilrettelagt for alle som skal ferdes der og det blir mer skjerming mot vær og vind som vi jo er vant med i Tromsø. Dette blir et løft for hele kommunen, sier ordfører Gunnar Wilhelmsen.

Ungdommen ser fram til oppvarmede venterom

En mer effektiv og trygg bussterminal gir en bedre reisehverdag for over en million reisende hvert år. Terminalen vil gi de 760 daglige bussavgangene raskere og tryggere inn og utkjøring og den vil bidra til bedre fremkommelighet og trafikkflyt i hele området rundt Giæverbukta. Terminalen blir universelt utformet og får oppvarmede venterom.

Asen Nechev samferdselsansvarlig i Ungdomsrådet ser fram til oppvarmede venterom på den nye terminalen.

– Ungdommen er en stor brukergruppe av kollektivtilbudet i Tromsø. Det er mye klaging på bompenger men nå ser vi noe veldig bra som skjer for vår aldersgruppe. Det er mange ungdommer som har arbeidsplass i Jektaområdet. Det er kjipt å vente på bussen i snø og sludd. Vi ser fram til oppvarmede venterom på den nye terminalen, sier samferdselsansvarlig i Ungdomsrådet Asen Nechev.

Dagens terminal er trafikkfarlig og lite effektiv.
Slik vil Giæverbukta kollektivterminal se ut når den står ferdig i desember 2024.

Tenk Tromsø

Giæverbukta kollektivterminal er et Tenk Tromsø prosjekt. Prosjektet er totalt beregnet å koste 225 millioner kroner. Den nye terminalen skal stå ferdig før jul i 2024.

Tenk Tromsø