Forslag til handlingsprogram for 2024-2027 og budsjett for 2024

– Det økonomiske handlingsrommet vårt er påvirket av forhold som ligger utenfor vår kontroll, forhold som griper rett inn i vår pengebruk, skriver kommunedirektøren i forslaget.

Kommunedirektør Stig Tore Johnsen avbildet med rådhuset i bakgrunn
Kommunedirektør Stig Tore Johnsen

– Det økonomiske handlingsrommet vårt er påvirket av forhold som ligger utenfor vår kontroll, forhold som griper rett inn i vår pengebruk, skriver kommunedirektøren i forslaget.

Siste oppdatering 06. nov 2023, kl. 12:11

Publisert 01. nov 2023

Kommunedirektør Stig Tore Johnsen presenterte onsdag 1. november forslag til handlingsprogram for Tromsø kommune for årene 2024-2027.

I sin presentasjon skriver han:

Det økonomiske handlingsrommet vårt er påvirket av forhold som ligger utenfor vår kontroll:

Krigen i Europa og den påfølgende flyktningestrømmen. Geopolitiske spenninger, prisvekst, klima- og naturkrise og demografisk utvikling.

Dette er forhold som griper rett inn i vår pengebruk. Tromsø kommune går inn i en periode uten vekst i de økonomiske rammebetingelsene.

Å møte innbyggernes forventninger

Forventningene fra innbyggerne kan noen ganger være større enn det kommunen skal og kan tilby.

Når jeg snakker med folk på fritida, på jobben, på volleyballtribunen, på byen eller når jeg leser i avisspaltene og i sosiale medier, så hører jeg ofte spørsmål til kommunen:

Kan dere ordne dette?
Er ikke dette kommunen sitt ansvar?
Hva gjør kommunen med dette?
Er ikke dette en kommunal oppgave?

Det er gode grunner til at innbyggerne våre spør. De har store forventninger, vi har ansvar for mye, og vi tar ansvar for enda mer.

Folk er vant til å tenke at det er kommunen som skal ordne opp.

Vi svarer på noen av disse spørsmålene i vårt handlingsprogramforslag.

Foreslår investering på 1,4 milliarder kroner

Vi styrker oss på samfunnssikkerhet og beredskap fordi den urolige verdenssituasjonen krever mer innsats for å opprettholde trygge lokalsamfunn.

Vi gjør det på mottak av flyktninger fordi Tromsø er en solidarisk by. Vi gjør det innenfor helse og omsorg fordi befolkningen blir eldre.

Vi foreslår investeringer på 1,4 milliarder kroner neste år, blant annet:

Kvalitet er ambisjonen

Handlingsprogrammet er også innrettet mot å ta vare på en eldre befolkning. Den demografiske utviklinga går i retning av feige lag: Andelen yrkesaktive som kan tilby tjenester blir relativt mindre enn andelen eldre som trenger tjenester.

I 2024 handler dette om noen budsjettjusteringer. På sikt handler det om endring i grunnleggende samfunnsstrukturer.

Samtidig skal vi fortsatt levere kvalitet på andre tjenesteområder. Behovet og forventningene til tjenester fra Tromsø kommune øker på alle tjenesteområder.

Vi skal fortsatt ha en god skole.
Vi skal bygge kulturkvartalet.
Vi skal sikre at innbyggerne fortsatt har noe av Norges beste drikkevann.

Hva kan du bidra med?

Men kommunens handlingsprogram er ikke skapt for å løse alle utfordringene. I framtida må du forvente at vi oftere spør tilbake:

Hva er ditt bidrag?

Vi kan ikke påta oss å løse problemene alene. Vi må løse dem sammen.

  • Næringslivet må bidra enda mer til at vi får ned klimagassutslippene og når målet om å bli en miljømessig bærekraftig kommune innen 2032.
  • Du og naboen og fotballtreneren må være enda mer robust til stede for unge som trenger en voksen.
  • Flere huseiere må stille hybelen til disposisjon for flyktninger.
  • Arbeidsgivere må ta enda mer ansvar for å inkludere flere og forhindre utenforskap.
  • Alle må tilrettelegge mer for at vi kan bo lenger i private hjem uten behov for kommunale tjenester.

Demografiutfordringen er i høyeste grad felles.

Den går til kommunen som helhet, som må bruke en større andel av ressursene våre på helse og omsorg.

Den går til alle som jobber i helse og omsorg, som må få enda mer helse og omsorg for pengene.

Den går ikke minst til innbyggerne våre, som må klare seg mer selv.

Og den går til politikere, som må gjøre reelle, vanskelige prioriteringer.

Da jobber vi sammen for å møte de viktigste utfordringene. Da jobber vi sammen for et varmt og livskraftig Tromsø.

Handlingsprogramforslaget skal behandles politisk og til slutt vedtas i kommunestyret 20. og 21. desember i år.

Nylig la kommunedirektøren også frem Tertialrapport 2 for 2023: Bruker 50,5 millioner mer

Se flere sentrale planer dokumenter og planer.