Det gode hverdagsliv i bydelene

Byutvikling er et finstemt samspill. Omgivelsene vi lever i virker inn på trivsel og tilfredshet, og vi er best når vi får delta og er trygge.

FOBY illustrasjon

Byutvikling er et finstemt samspill. Omgivelsene vi lever i virker inn på trivsel og tilfredshet, og vi er best når vi får delta og er trygge.

Siste oppdatering 10. nov 2022, kl. 8:42

Publisert 09. nov 2022

NODA, Nordnorsk design- og arkitektsenter og Forum for arktisk byutvikling i Tromsø (FOBY) inviterer til seminar om bydelsutvikling, torsdag 17. november.

Arkitektur, byplanlegging, design og politikk henger sammen, og er naturlige tema under seminaret.

Nå retter vi fokus mot bydelene og de dagene det er flest av. Hverdagene.

Les mer om programmet og foredragsholderne her og meld deg på. Velkommen.