Nytt uteområde ved fjellheisen

Et av våre mest brukte utfartsområder og en av de mest besøkte turistattraksjonene skal rustes opp. Høsten 2022 inviterte vi publikum til å sende inn forslag og ideer til hvordan området kan utformes.

Panorama fra Fjellheisen

Et av våre mest brukte utfartsområder og en av de mest besøkte turistattraksjonene skal rustes opp. Høsten 2022 inviterte vi publikum til å sende inn forslag og ideer til hvordan området kan utformes.

Siste oppdatering 13. sep 2023, kl. 14:32

Publisert 22. aug 2022

Kombinasjonen av godt besøk i Sherpatrappa og økende trafikk med Fjellheisen, har ført til økt slitasje på natur og vegetasjon. Fjellheisplatået er i svært liten grad tilrettelagt for intensiv bruk gjennom hele året. Området er heller ikke sikret med gjerde mellom Fjellheisen og Storsteinen, noe som kan føre til farlige situasjoner. Tromsø kommune og Fjellheisen AS har derfor gått sammen om et prosjekt for å sikre trygg og bærekraftig utvikling av platået.

Framdriftsplan 

Vi har fått laget noen skisser for hvordan området kan utvikles. Innsendte forslag vil blir evaluert og prosjektgodkjennelse avklares i løpet av året. Deretter prosjektering i 2023 og utførelse i 2023–2024.  

Prosjektet er i utvikling og det ble høsten 2022 kjørt en innspillsrunde der publikum og andre aktører kunne sende inn sine forslag og kommentarer.

Eksempler på konseptskisser

Slik kan det for eksempel se ut. En universelt utformet svevesti som går fra Fjellheisen til Storsteinen.
Slik kan det for eksempel se ut. Utsikt fra Storsteinen mot det nye Fjellheisbygget