Hvem bør få idretts- og kulturprisene for 2022? Frist 6. november

Har du forslag til hvem som bør få kulturprisen, kulturvernprisen eller idrettsprisen? Nominer kandidater.

Prisvinnerne Bernt Bjørn i RadArt, skiltmaler Kristian Gundersen og Leif Arneberg poserer for fotografen med hvert sitt maleri som de fikk under prisutdelingen.

Har du forslag til hvem som bør få kulturprisen, kulturvernprisen eller idrettsprisen? Nominer kandidater.

Siste oppdatering 29. sep 2023, kl. 10:23

Publisert 03. okt 2022

Det er igjen tid for å nominere kandidater til tre av Tromsø kommunes ulike priser.

Under årets aller siste kommunestyremøte deles blant annet kulturprisen, kulturvernprisen og idrettsprisen ut.

Vet du om noen som etter din mening bør prisbelønnes for sin innsats for tromsøsamfunnet gjennom 2022? Send oss kandidatforslag innen 6. november.

Når du sender inn forslag til priskandidater, er det viktig at du også skriver ditt eget navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Kulturprisen og kulturvernprisen

Kulturprisen går til kunstnere eller kulturarbeidere eller andre som har utmerket seg i en særlig positiv kulturell sammenheng med sin innsats på kulturområdet.

Kulturvernprisen skal stimulere til tiltak som viderefører vår kulturarv på en positiv måte.

Forslag med begrunnelse på priskandidater til kulturprisen og kulturvernprisen sendes postmottak@tromso.kommune.no.

Du kan også sende til:

Tromsø kommune
Postboks 6900
9299 TROMSØ 

Idrettsprisen

Prisen deles ut til idrettsutøvere, foreninger, lag eller personer som har gjort seg bemerket med sin innsats innenfor idretten.

Forslag til kandidat med begrunnelse fylles inn i skjemaet «Hvem kan motta idrettsprisen?» på Tromsø Idrettsråds nettsider.

Dersom du av ulike årsaker ikke kan eller vil bruke det digitale skjemaet, kan du alternativt sende ditt kandidatforslag på e-post til Tromso.idrettsrad@nif.idrett.no eller via brevpost til:

Tromsø idrettsråd
Postboks 12
9251 TROMSØ

Kunngjøring av prismottakere

Prisene overrekkes i kommunestyresalen på rådhuset i forbindelse med årets aller siste kommunestyremøte, som er den 14. desember.

(Bildet øverst: Skuespiller Bernt Bjørn (t.v.) mottok kulturprisen 2020 på vegne av RadArt, og Leif Arneberg (t.h.) mottok kulturvernprisen. Kristian Gundersen (midten) mottok hedersprisen).