Skytebanen i Tromsdalen åpner 1. juni

Tromsø kommune og Tromsø Jeger- og fiskerforening (TJFF) har inngått en midlertidig ordning for bruk av leirduebanen for skytesesongen 2023 og 2024.

Skytebanen i Tromsdalen 2023

Tromsø kommune og Tromsø Jeger- og fiskerforening (TJFF) har inngått en midlertidig ordning for bruk av leirduebanen for skytesesongen 2023 og 2024.

Siste oppdatering 01. jun 2023, kl. 15:32

Publisert 30. mai 2023

Ordningen innebærer også opsjon til TJFF for om forlengelse for sesongene 2025 og 2026. Formålet med avtalen er å sikre trygg sambruk av området for skyttere og friluftsfolk i Tromsdalen.

Oppstart av skytevirksomhet ved skytebanen i Tromsdalen er torsdag 1. juni 2023 kl. 16:00.

Som i fjor vil skyting pågå i tidsbegrensede perioder, fra og med mandag kl. 16.00 til og med torsdag kl. 21.00.

Av hensyn til sikkerheten vil turstiene og turområdene som ligger innenfor sikkerhetssonen til skytebanen være stengt med bom fra mandag kl. 15:00 til torsdag kl. 22:00.

Turistveien kan benyttes som alternativ rute for de skal innover dalen.

Det er satt opp informasjonsskilt på norsk, samisk og engelsk.

Området er åpent for turformål når bommene er åpne, fra torsdag etter kl. 22.00 fram til mandag kl. 15:00.

Publikum oppfordres til å respektere reguleringen.

Tromsø kommune og TJFF har ikke kommet til enighet om de privatrettslige forhold mellom partene. Inntil videre vil skyting kunne pågå i nevnte tidsperioder, og det er viktig at innbyggerne respekterer og forholder seg til dette.

– Tromsø Jeger og fiskerforening setter sikkerheten i høysetet.  Gjennom avtalen har foreningen gått med på å redusere aktiviteten i Tromsdalen for å bidra til et kompromiss i saken og ivareta flere brukere i Tromsdalen. I inneværende sesong benyttes kun miljøvennlig ammunisjon. Vi ber om at skilting blir respektert i periodene skyting foregår. Det sier leder i TJFF, Øivind Hilmarsen.

Leder i Tromsdalen bydelsråd, John Pedersen, sier at bydelsrådet er tilfreds med at forholdene er regulert og stiller seg bak avtalen som er inngått.

– Fra kommunens side er vi fornøyd med en løsning som ivaretar begges interesser, og vi vil takke alle parter for fleksibilitet og imøtekommenhet i diskusjonene som har vært. Vi forventer og anmoder innbyggere og publikum til å forholde seg til dette, sier kommunedirektør Stig Tore Johnsen.