Tryggere skolevei på Lunheim og i Kroken

Arbeidet i Diamantvegen ferdigstilles før sommeren.

Tryggere skolevei Diamantveien

Arbeidet i Diamantvegen ferdigstilles før sommeren.

Siste oppdatering 12. mai 2023, kl. 9:46

Publisert 11. mai 2023

Diamantvegen er skolevei for mange elever både på Lunheim og i Kroken. Nå er det Diamantvegen sør som får gjennomført store forbedringer. Fortauet blir bredere og gatelys ved fotgjengeroverganger blir sterkere. Fremkommelighet og trygghet for rullestolbrukere, blinde og svaksynte er forbedret gjennom «taktil oppmerking». Et taktilt merket område skiller seg fra omgivelsene gjennom høydenivå, materialer og farge.

Flere veier skal bli tryggere

Kommunens prosjektleder Geir Bangsund forteller at arbeidet er planlagt ferdigstilt før sommerferien 2023.

– Diamantvegen er bare ett av tiltakene som det arbeides med i Kroken- og Lunheim-området. Oppgradering av fortau i Siriusvegen og avslippsparkering i Malmvegen er nært forestående, sier Bangsund.

Dette er siste del av tiltaket. Når det er ferdig, kan vi se fram til at store og små har tilgang til tryggere ferdsel langs hele Diamantvegen.

Tenk Tromsø

Arbeidet i Diamantvegen er en del av Tenk Tromsø-prosjektet «Tryggere skolevei».

Tenk Tromsø er et samarbeid mellom Tromsø kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune, Statens vegvesen og innbyggerne i Tromsø.

Les mer om prosjektet her: Tryggere skolevei

Det lages bredere fortau og bedre belysning i Diamantvegen.