Søk om redusert foreldrebetaling

Familier med lav inntekt kan nå søke om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO. Søk før 1. juni for å få reduksjonen med på faktura fra august.

Fem glade barn som leker ute en fin sommerdag

Familier med lav inntekt kan nå søke om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO. Søk før 1. juni for å få reduksjonen med på faktura fra august.

Siste oppdatering 30. mai 2023, kl. 8:58

Publisert 20. mai 2022

Ingen husholdninger skal betale mer enn seks prosent av samlet inntekt for en SFO eller barnehageplass.

Familier med samlet inntekt under 615 590 kroner har rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen per uke for barn født 2021 eller tidligere.