Rebekka Brox Liabø tildelt likestillingsprisen for 2022 – vi gratulerer!

Hun får prisen blant annet for å ha hjulpet ungdom med å sette ord på utfordringer knyttet til skole, ungdomstid og frafall.

Rebekka Brox Liabø mottok kommunens likestillingspris av ordfører Gunnar Wilhelmsen.

Hun får prisen blant annet for å ha hjulpet ungdom med å sette ord på utfordringer knyttet til skole, ungdomstid og frafall.

Siste oppdatering 25. mai 2023, kl. 8:30

Publisert 24. mai 2023

Ordfører Gunnar Wilhelmsen overrakte prisen til Rebekka Brox Liabø i forbindelse med kommunestyremøtet den 24. mai 2023.

Pristildelingens begrunnelse

«Prisvinneren har jobbet bredt og kreativt med å gjøre kultur tilgjengelig for alle. Gjennom sitt arbeid skaper prisvinneren samarbeidsarenaer for byens kulturaktører, og prosjektene er en viktig brikke i mange satsinger på mangfold i kommunen.

Med prosjektet «Snakk for deg sjøl» har hun hjulpet ungdom med å sette ord på utfordringer knyttet til skole, ungdomstid og frafall. Prosjektet ble også et eget teaterstykke ved Hålogaland teater. Hun har også arrangert skriveverksted for eldre, innsatte i fengsel og for brukere av Kirkens bymisjon.

Gjennom prosjektet «Hær e Æ!» samler hun ungdom fra hele verden, og skaper et fellesskap som ungdommen selv beskriver som «en ekstra familie». Ungdomsgruppen har blant annet hatt omvisninger på flere språk på Perspektivet museum, teateroppsetninger på Hålogaland teater og fremført slampoesi ved Norges arktiske universitetsmuseum, alt basert på ungdommens egne tekster og erfaringer.

Prisvinneren har også initiert et nettverk, Brobyggeren, hvor flere av byens kulturaktører samles for å styrke mangfold og kompetanse. Målet er at nettverket sammen skal bidra til at Tromsøs kulturliv blir tilgjengelig for enda flere, at det er større mangfold blant publikum og i arrangementer og formidling.

Brukeren er alltid med. Deres stemmer blir alltid løftet fram som det viktigste verktøyet i mangfoldsarbeidet som prisvinneren igangsetter. «Slik løfter hun brukernes synlighet og innflytelse, og gjør at de får en tydelig stemme i samfunnet».

Rebekka Brox Liabø er utdannet pedagog og har to år fra forfatterstudiet ved UiT, og er en erfaren verkstedleder. Hun har stor erfaring med å arbeide med ulike målgrupper både gjennom DKS og egne prosjekter, ifølge KreativeNord.no.

Rebekka Brox Liabø mottok en gavesjekk på 25 000 kroner og et trykk av illustratør og designer Rino Larsen med tittelen «Kiss B».

Om likestillingsprisen

Tromsø kommunes likestillingspris tildeles institusjoner, organisasjoner, bedrifter eller enkeltpersoner, som bor eller virker i kommunen, som har gjort en innsats for likestilling, mangfold eller likeverd.

Det er kommunens likestillingsutvalg som basert på kandidatforslagene avgjør hvem prisen tildeles.

Tidligere har vi gitt prisen blant annet til Kirkens bymisjon, Alfheim aktivitetshus, Krisesenteret, Kafe X, TryggEST, Omsorgstjenesten Langnes, Nina Christine Dahl og Rønnaug Myre Sandvik.

I juni i fjor ble prisen overrakt til fisker Susanne Mortensen for Mortensens innsats gjennom 2021.