Tromsø kommunes årsregnskap 2022

Tromsø kommune presenterte 3. mars 2023 årsregnskapet for 2022. Regnskapet viser et netto driftsresultat på 87,5 millioner kroner.

Panoramabilde av et snøkledt Tromsøya tatt fra fjellheisen i Tromsdalen.

Tromsø kommune presenterte 3. mars 2023 årsregnskapet for 2022. Regnskapet viser et netto driftsresultat på 87,5 millioner kroner.

Siste oppdatering 09. mar 2023, kl. 8:18

Publisert 03. mar 2023

Årsregnskapet ble presentert av kommunedirektør Stig Tore Johnsen og økonomi- og finansdirektør Geir Andersen og ble strømmet direkte til publikum og media fra formannskapssalen på rådhuset. Se presentasjonen i opptak lenger ned på siden.

I sin presentasjon trakk kommunedirektøren frem følgende nøkkeltall og hovedpunkter:

  • Årsregnskapet for 2022 viser et netto driftsresultat på 87,5 millioner kroner (se historisk utvikling i grafen over)
  • Korrigert netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter: 2,3 prosent (handlingsregelen er på 1,75 prosent)
  • Det er i 2022 et mindreforbruk på 160,6 millioner kroner (netto driftsresultat korrigert for bruk/avsetning av bundne fondsmidler)
  • Midler på disposisjonsfond per 31.12.2022 er 360 millioner kroner. 340 av disse er tilgjengelig for bruk i 2023.
  • Pandemi og krig i Europa har drevet og driver opp lønn, priser og renter
  • Vi har god oversikt over kommuneøkonomien og stabilitet i organisasjonen
  • Til tross for dette leverer kommunen gjennomgående tjenester på høyt nivå i alle sektorer
  • Kommunale selskaper og foretak drives godt og leverer stabile økonomiske utbytter til kommunen
  • Det er satset på organisasjonsutvikling, lederutvikling og kontinuerlige forbedringer som har gitt resultater og som gjør at organisasjonen utvikler raskt i ønsket retning